Publicitat i esdeveniments

La publicitat és una tècnica destinada a informar el públic sobre un servei a través dels mitjans de comunicació amb l'objectiu de motivar el consum. Trobi el servei de publicitat per publicitar la seva empresa o els seus productes.
No results found